Kaynak ikonu

8.Sınıf İnkılap 1.Dönem 2.Sınav Karışık- Cevap Anahtarlı 2018-01-03

SINAVIN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN YUKARIDAKİ İNDİRME BUTONUNA TIKLAYINIZ
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR​
1. . Mustafa Kemal Anadolu’da yürüttüğü Milli Mücadeleyi başından sonuna kadar Türk milleti ve onun seçtiği milli meclislerinle yürütülmüştü. Atatürk savaşın en zor günlerinde ve inkılapların her safhasında meclisle çalıştı . Yaptığı her inkılabı , halkın ruhuna yerleştirdikten sonra , muhakkak meclisin onayına da sundu.
Yukarıdaki bilgilerde Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önem vurgulanmıştır?
A. Akılcılığa B. Milli egemenliğe C. Ekonomik bağımsızlığa D. Çağdaşlığa

2. . Mustafa Kemal 1922 yılında “Tüm Türk toprakları kurtulmadıkça durmayacağım.”
Diyerek
I. Ulusal bağımsızlık
II. Ekonomik ayrıcalık
III. Çağdaşlık
Alanlarının hangisinde taviz verilmeyeceğini vurgulamıştır?
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve III D. II ve III

3. . Mustafa Kemal hem ulusal hem de uluslararası alanda örnek bir liderdir. Hayatının çeşitli aşamalarında da liderlik özelliğinin gereklerini yerine getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal’in liderlik özelliğinin ön plana çıktığı söylenemez?
A. Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurmasında
B. Trablusgarp’ta yerli halkı örgütlemesinde
C. Kurtuluş Savaşı’nda Başkomutanlık yapması
D. Picardi Manevralarına katılmasında


4. Osmanlı Hükümeti’nin Mondros Ateşkesi sonrasında başlayan işgallere tepkisiz kalması , Türk halkında bağımsızlık isteğinin ve kararlılığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşgal bölgelerinde silahlanarak Kuvayi Milliye birliklerini kurmuştur.
Buna göre , Kuvayi Milliye ile ilgili , aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Milletin içinden doğmuştur.
B) Silahlı milis kuvvetleri şeklindedir.
C) İstanbul Hükümetince desteklenmektedir
D) İşgallere tepki olarak kurulmuştur
5. .Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Kurtuluş Savaşı’nın dayanacağı temel güç açıkça vurgulanmıştır?

A) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir.
B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
D) Milletin haklarını savunacak bir kurula ihtiyaç vardır


6. -Sevr Antlaşması, bize yaşama hakkı tanımadı, ancak yaşama ümidimizi de kırmadı. Bilakis mücadele azmimizi kamçıladı." diyen bir gazeteci, Sevr Antlaşması için aşağıdakilerden hangisini söylemek istemiştir?

A) Bağımsızlık ümidini kırdığını
B) Direnme gücünü artırdığını
C) Ümitsizliğe düşürdüğünü
D) Mücadele şansı bırakmadığını

7. Mısakımilli’de yer alan “ Siyasi, adli, ve mali gelişmemize mani olacak sınırlandırmalar kaldırılmalıdır.” Kararıyla;
  • Kapitülasyonlara son verilmesi kararı tüm dünyaya ilan edildi.
  • Devletlerin eşitliği ilkesi esas alındı.
  • Tüm vatanın sınırları çizilmiştir.
  • Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. II ve III D. I , II ve III
8. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Misak-ı Milli kararlarının alınması üzerine İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal etmiş. Mebusan Meclisi dağıtılmış ve bazı milletvekillerini tutuklamışlardır.
İtilaf Devletleri’nin bu tutumuyla;
  • Ulusal bağımsızlık
  • Ulusal egemenlik
  • Egemen devlet
Anlayışlarından hangisine aykırı harekette bulundukları söylenebilir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. I, II ve III

9. Kurtuluş Savaşı’nı “ Gazi Meclisi” olarak da isimlendirilen I. TBMM yürütmüştür. İlk meclisin milletvekilleri sekiz ay maaş almadan çalışmışlar, daha sonra da maaşlarını % 20’sini bütçe açığını kapatmak için iade etmişlerdir.
Verilen bilgiye göre I. TBMM milletvekillerinin;
  • Milli iradeye önem verdiklerinin.
  • Ülke çıkarlarını her şeyin üstünde gördükleri.
  • Farklı düşünceleri savundukları.
Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Yazar
SosyalBilgiler.Net
Dosyayı indir
301
Görüntüleme
301
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 ratings

Daha fazla kaynak SosyalBilgiler.Net

Üst